Min bebis Vidar ligger på mage!

Min son Vidar (foto Camilla). Jag har bara redigerat lite… helt underbar 🙂