Det är ganska lurigt att fotogafera med macro, speciellt när det blåser lite och det man vill fotografera inte tänker sitta helt still tills man är klar. Men den här blev ändå rätt så bra eller vad säger ni? Mer om nässelfjärilen hittar ni här på Wiki.

Small Tortoiseshell
It is pretty pickle to take photos with macro, especially when the wind blows and want you to shoot has decided not to sit completely still until you are finished. But this was still pretty good or what do you say? More on Small Tortoiseshell can be found on Wiki.